តើ​មាន​អ្វី​កើត​ឡើង​?

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី ១៥​ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០២០ នេះ​តទៅ ​អ្នក​អាច​ចុះ​បញ្ជី​អាជីវកម្ម​របស់​អ្នក​ជាមួយ​ក្រសួង​ច្រើន​ក្នុង​ពេល​តែ​មួយ!

* ក្នុង​ដំណាក់កាល​នេះ​ អ្នក​អាច​ចុះ​បញ្ជី​អាជីវកម្ម​តាម​ថ្នាល​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​ជាមួយ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ​ ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្ដុះបណ្ដាល​វិជ្ជាជីវៈ​ និង​ក្រុម​ប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា​។ ក្រសួង​ពាក់ព័ន្ធ​ដទៃ​ទៀត​នឹង​ចូល​រួម​ក្នុង​ដំណាក់កាល​បន្ទាប់។

អំពី​យើង​ខ្ញុំ

ពួកយើងជាសេវាកម្មច្រកចេញចូលតែមួយដែលជួយសម្រួលដល់ការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន។ ពួកយើងនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតមានឡើងក្នុងកំឡុងពេលចុះបញ្ជី​អាជីវកម្ម​របស់អ្នក។

គេហទំព័រ​ចុះ​បញ្ជី​អាជីវកម្ម​តាម​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​នេះ​ត្រូវ​បាន​រៀបចំ​ឡើង​ដោយ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដោយ​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ CamDX​ ឬ​ហៅ​ពេញ​ថា​ Cambodia Data Exchange។ CamDX គឺជា​ស្រទាប់​ផ្លាស់ប្ដូរ​ទិន្នន័យ​បង្រួបបង្រួម​តែ​មាន​វិមជ្ឈការ​រវាង​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន ​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ស្ដង់ដារ​និង​សុវត្ថិភាព​ក្នុង​ការ​ផ្ដល់​ និង​ប្រើប្រាស់​សេវាកម្ម។​ CamDX ធានា​ការ​សម្ងាត់​ សុចរិតភាព​ និង​អន្តរប្រតិបត្តិការ​រវាង​ភាគី​ផ្លាស់ប្ដូរ​ទិន្នន័យ​ផ្សេងគ្នា​ជាច្រើន។ ​គោលដៅ​ចំបង​របស់​ CamDX ​គឺ​ការ​កសាង​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ដែល​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​បង្កើត​ការ​ចូល​ប្រើ​ទិន្នន័យ​ក្នុង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ដោយ​គ្មាន​ការ​រំខាន​ដល់​សន្តិសុខ​ និង​ភាព​ជា​ម្ចាស់​របស់​ទិន្នន័យ​ ជាមួយ​នឹងការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​បច្ចេកទេស​អប្បបរមា​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មាន​ដែល​មាន​ស្រាប់។​

អត្ថប្រយោជន៍

ចំណាយ​ពេលវេលា​រង់ចាំ​យ៉ាង​យូរ​
៨​ថ្ងៃ​នៃ​ថ្ងៃ​ធ្វើការ

លុប​បំបាត់​ការ​បំពេញ​ឯកសារ​ដដែលៗ

ចំណាយ​ថវិកា​តិច​ជាង​មុន​ច្រើន

ទូទាត់​ថ្លៃ​សេវា​ទាំងអស់​ក្នុង​
ការ​ចុះ​បញ្ជី​អាជីវកម្ម​ក្នុង​ពេល​តែ​មួយ​

តាម​អនឡាញ​ និង

ទទួល​បាន​អាជ្ញាបណ្ណ​ និង​វិញ្ញាបនបត្រ​
ក្នុង​ទម្រង់​ឌីជីថល​តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធ

ប្រភពឯកសារ

ពិនិត្យមើលធនធានឯកសារដែលមានប្រយោជន៍

អនុក្រឹត្យស្ដីពីការចុះបញ្ជី   អាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធ IT

PDF Format

ប្រកាសលេខ ៣៣៣ សហវ ប្រក

PDF Format

សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ធនាគារជាតិ

 

PDF Format

ប្រកាសលេខ ១៩៣ សហវ

ប្រក 

PDF Format

សៀវភៅមគ្គុទេ្ទសក៍

MISTI

PDF Format

ច្បាប់ស្ដីពី វិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពី​វិធានពាណិជ្ជកម្ម និងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម (២០២២)

PDF Format

បើកអាជីវកម្មដោយប្រើប្រាស់តែ ៧ជំហាន

PDF Format

ប្រកាសលេខ ១៩៨ សហវ

ប្រក

PDF Format

សេចក្ដីជូនដំណឹងលើនីតិវិធីបម្រុងទុកនាមករណ៍

 

PDF Format

ប្រកាសលេខ ៣១៦ សហវ

ប្រក 

PDF Format

សៀវភៅមគ្គុទេ្ទសក៍

MOT

PDF Format

ច្បាប់ស្ដីពី វិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពី​សហគ្រាសពាណិជ្ជកម្ម (២០២២)

PDF Format

សៀវភៅមគ្គុទេសក៍

 

PDF Format

ប្រកាសលេខ ៣៣៥ សហវ ប្រក

PDF Format

៤ ជំហានក្នុងការបម្រុង

ទុកនាមករណ៍

 

PNG Format

សេចក្ដីជូនដំណឹង ១៤៩៧ ព.ណ.ចបព

PDF Format

សៀវភៅមគ្គុទេ្ទសក៍

MPTC

PDF Format

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអ្នកតំណាងស្របច្បាប់ (២០២២)

PDF Format

ប្រកាសលេខ ០២៥ សហវ.ប្រក អពដ 

PDF Format

ប្រកាសលេខ ៧០១ សហវ
ប្រក

PNG Format

ប្រកាសលេខ ០០៩ សហវ

ប្រក

 

PDF Format

អនុក្រឹត្យ CamDX ១៦៤ អនក្រ.បក

PDF Format

សៀវភៅមគ្គុទេ្ទសក៍ RPR/NBFSA

PDF Format

ដើម្បីចុះបញ្ជីអាជីវកម្មរបស់អ្នក

បង្កើតគណនី រួច Log In តាមរយៈកម្មវិធី CamDigiKey App

CamDigiKey គឺជាសេវាកម្ម single sign-on តាមទូរស័ព្ទដែលជឿនលឿនបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងដែលអ្នកអាចជឿទុកចិត្តបាន។ តាមរយៈ CamDigiKey ឥលូវនេះអ្នកអាចផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងសេវាកម្មរដ្ឋាភិបាលឌីជីថល​
ទាំងអស់នៅកម្ពុជា។

សំណួរដែលសួរញឹកញាប់

សេវាកម្មចុះបញ្ជី ដំណាក់កាលទី១
 • ព័ត៌មានទូទៅ
 • ដំណើរការចុះបញ្ជី
 • តម្លៃសេវា និងការទូទាត់សងប្រាក់
 • អាជ្ញាបណ្ណ និងវិញ្ញាបនបត្រ

ការចុះ​បញ្ជីអាជីវកម្ម​តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន​គឺជា​នីតិវិធី​នៃ​ការចុះបញ្ជី​អាជីវកម្ម​ថ្មី​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​បង្រួបបង្រួម​ និង​ធ្វើ​ឡើង​តាម​អនឡាញ​ទាំងស្រុង​ដោយប្រើប្រាស់ថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន។

តាមគោលការណ៍ចាស់ អ្នកត្រូវទៅចុះបញ្ជីអាជីវកម្មរបស់អ្នកនៅក្រសួងស្ថាប័នផ្សេងៗគ្នា និងតាមនីតិវិធី​​​ខុសៗគ្នា​។ ចំណែកប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីរបស់ក្រសួងស្ថាប័ននីមួយៗមានលក្ខណៈដាច់ដោយឡែកពីគ្នា និងមិនអាចផ្សារភា្ជប់ ផ្លាស់ប្ដូរទិន្នន័យគ្នាបាន ដែលតម្រូវឱ្យអ្នកត្រូវបំពេញព័ត៌មានដដែលៗលើទម្រង់បែបបទ របស់ក្រសួងស្ថាប័នផ្សេងគ្នា។

 

សម្រាប់ការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានថ្មីនេះ អ្នកអាចធ្វើការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ចុះបញ្ជីពន្ធដារ និងធ្វើសេចក្ដីប្រកាសជូនដំណឹងបើកសហគ្រាសក្នុងពេលតែមួយបាននៅលើថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានតែមួយ។ ដោយឡែកក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនេះ ការចុះបញ្ជី ឬសុំការអនុញ្ញាតពីក្រសួងស្ថាប័នដទៃ ក្រៅពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ និងក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ ​នឹងតម្រូវឱ្យអ្នកធ្វើតាមនីតិវិធីដដែលរបស់ក្រសួងស្ថាប័នសាមី។ តាមរយៈដំណើរការចុះបញ្ជីថ្មីនេះ ការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មមួយអាចចំណាយពេលយ៉ាងយូរ ៨ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ ខណៈពេលដែលតម្លៃសេវាថោកជាងមុន។ អ្នកក៏អាចទូទាត់សងប្រាក់សេវាទាំងអស់ក្នុងការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមអនឡាញដោយប្រើប្រាស់សេវា ABA Pay សម្រាប់អតិថិជនធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ីចំកាត់ (ABA) និងតាមកាតឥណទាន ឬកាតឥណពន្ធសម្រាប់អតិថិជនធនាគារផ្សេងទៀត។ ក្រោយការចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម ជោគជ័យ អ្នកនឹងទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណ និងវិញ្ញាបនបត្រក្នុងទម្រង់ឌីជីថលតាមរយៈថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំ។

អត្ថប្រយោជន៍មានដូចជា៖

​​​​​​             ១. ចំណាយពេលវេលារង់ចាំយ៉ាងយូរ៨ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ

             ២. លុបបំបាត់ការបំពេញឯកសារដដែលៗ

             ៣. ចំណាយថវិកាតិចជាងមុនច្រើន

             ៤. ទូទាត់ថ្លៃសេវាទាំងអស់ក្នុងការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មក្នុងពេលតែមួយតាមអនឡាញ

             ៥.​ ទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណ និងវិញ្ញាបនបត្រក្នុងទម្រង់ឌីជីថលតាមរយៈប្រព័ន្ធ។

១. បង្កើតអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់អាជីវកម្មអ្នក។

២. ជៀសវាងការផាកពិន័យផ្សេងៗ និងការតម្រូវឱ្យបិទទ្វារអាជីវកម្ម។

៣.​ ទទួលបានការគាំពារតាមផ្លូវច្បាប់។

៤. ទាក់ទាញអតិថិជន​ (ក្រុមហ៊ុនធំ) ដែលបញ្ជាទិញក្នុងទំហំធំ ព្រោះគ្មានក្រុមហ៊ុនធំណា ចង់រកស៊ីជាមួយអាជីវកម្មដែលមិនចុះបញ្ជីនោះទេ។

៥. ជួយសម្រួលដល់កម្ចីប្រាក់ពីធនាគារ និងការវិនិយោគពីវិនិយោគិន។

៦. ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗពីបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់និយោជិត​របស់អ្នក។

៧. បំពេញកាតព្វកិច្ចជាពលរដ្ឋ ក្រោមច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិនៃប្រទេសកម្ពុជា។

ក្នុងដំណាក់កាលនេះ មានតែក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុប៉ុណ្ណោះដែលចូលរួម។ នៅដំណាក់កាលបន្តបន្ទាប់នឹងមានស្ថាប័នរដ្ឋពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតចូលរួមផងដែរ។

មិនមានទេ សម្រាប់ដំណើរការទាំងមូល។ ប្រព័ន្ធ​ថ្មី​នេះ​ផ្ដោត​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ទៅ​លើ​បទ​ពិសោធន៍​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ដែល​ល្អ​ជាង​មុន​ និង​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អ្នក​អាច​ធ្វើការ​ស្នើសុំ​ និង​ចុះ​បញ្ជី​អាជីវកម្ម​បាន​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​។

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ត្រូវការ​ជំនួយ​ អ្នក​អាច​ប្រគល់​សិទ្ធិ​ឱ្យ​អ្នក​តំណាង​ដើម្បី​ជួយ​អ្នក​ក្នុង​ការ​ចុះ​បញ្ជី​។តាម​យន្តការ​ចុះ​បញ្ជី​ចាស់​ មាន​ភ្នាក់ងារ​ដែល​ជួយ​លើ​ការ​ចុះ​បញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម​និង​ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​ដោយ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ និង​ភ្នាក់ងារ​ដែល​ជួយ​លើ​ការ​ចុះ​បញ្ជី​ពន្ធដារ​ និង​ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​ដោយ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ។ ដោយ​ឡែក​ ភ្នាក់ងារ​ទាំងនេះ​មិន​បាន​ទទួល​វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល​ ឬ​ការ​ទទួល​ស្គាល់​សម្រាប់​ប្រព័ន្ធ​ថ្មី​នេះ​ទេ។​

ក្រុមការងារគាំទ្រមិនមានការិយាល័យរូបវ័ន្តទេ។ លោកអ្នកអាចស្វែងរកជំនួយតាមរយៈ៖

 • ព័ត៌មានទូទៅ និងបញ្ហាបច្ចេកទេស៖ ទំព័រហ្វេសប៊ុក, ការជជែកផ្ទាល់, អ៊ីម៉ែល និងទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ ០៨១ ៨៨៨ ២៩៦ (ចុចលេខ ១)។
 • ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម៖ ទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ ០៨១ ៨៨៨ ២៩៦ (ចុចលេខ ២)។
 • អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ៖ ទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ ០៨១ ៨៨៨ ២៩៦ (ចុចលេខ ៣) ឬ ១២៧៧។
 • ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ៖ ទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ ០៨១ ៨៨៨ ២៩៦ (ចុចលេខ ៤)។

អាជីវកម្មដែលរាប់ចាត់ចូលជាអ្នកជាប់ពន្ធតូច, អ្នកជាប់ពន្ធមធ្យម និងអ្នកជាប់ពន្ធធំ អាចធ្វើការចុះបញ្ជីតាមថ្នាលបាន។ អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកត្រូវតែជាអាជីវកម្មថ្មី ដែលមិនធ្លាប់បានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ និងក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ។

ប្រភេទសហគ្រាសនីមួយៗតម្រូវឱ្យមានឯកសារភ្ជាប់ផ្សេងៗគ្នា។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសៀវភៅមគ្គុទេសក៍

អ្នកអាចស្កេនឯកសារច្បាប់ដើម ហើយបញ្ចូលវាជាឯកសារភ្ជាប់។ ឯកសារភ្ជាប់ត្រូវតែច្បាស់អាចអានបាន និង​ស្ថិតក្នុងទម្រង់ pdf។

ប្រសិនបើអ្នកបានចុះបញ្ជីអាជីវកម្មមុនថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ សូមចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធដែលអ្នកបានចុះបញ្ជីពីមុនមក ​ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានក្រុមហ៊ុនអ្នក។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកបានចុះបញ្ជីអាជីវកម្មនៅលើថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានថ្មីនេះ យើងខ្ញុំសូមអធ្យាស្រ័យដែលត្រូវជម្រាបជូនថា លោកអ្នកមិនទាន់អាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានក្រុមហ៊ុនលោកអ្នកនៅលើថ្នាលថ្មីនេះទេ។ យើងខ្ញុំកំពុងស្វះស្វែងធ្វើការទៅលើមុខងារនេះ។​

សូមយកលក្ខន្តិកៈច្បាប់ដើម ចំនួន ២ ច្បាប់ ទៅតម្កល់នៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនឹងវាយត្រាលើនោះ។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការលក្ខន្តិកៈដែលមានត្រានោះសម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារ ឬការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន សូមយកលក្ខន្តិកៈទៅបន្ថែម។ 

អត់ទេ។ សូមចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីរបស់ក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលអ្នកបានចុះបញ្ជីពីមុនមក​ ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។

សម្រាប់ការប្រឹក្សាដោយឥតគិតថ្លៃលើការជ្រើសរើសកម្មវត្ថុ និងសកម្មភាពអាជីវកម្ម សូមទាក់ទងទៅកាន់មន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដោយផ្ទាល់ តាមរយៈលេខ​ទូរស័ព្ទ​ទាន់ហេតុការណ៍ ០៨១ ៨៨៨ ២៩៦ (ចុចលេខ ២)។

ការបញ្ជូនត្រឡប់នឹងកើតឡើង ក្នុងករណីមានការផ្ដល់ព័ត៌មាន និង/ឬ ឯកសារមិនត្រឹមត្រូវ និង/ឬ មិនគ្រប់គ្រាន់ នៅក្នុងពាក្យស្នើសុំ។ ដូច្នេះ, ការបញ្ជូនត្រលប់នឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយមន្រ្តីត្រួតពិនិត្យ ដើម្បីស្នើសុំឱ្យអ្នក​ចុះបញ្ជី​ធ្វើការ​កែតម្រូវ និង/ឬបំពេញព័ត៌មាន និង/ឬ ឯកសារបន្ថែម។ រាល់ពាក្យស្នើសុំដែលត្រូវបានបញ្ជូនត្រលប់ មិនតម្រូវឱ្យអ្នកចុះ​​បញ្ជី​​បង់​​ប្រាក់ជាលើកទី ២ នោះទេ។ នៅពេលដែលពាក្យស្នើសុំនោះត្រូវបានដាក់ស្នើ​ម្ដង​ទៀត ក្រោយពីអ្នក​​ចុះ​បញ្ជី​បានផ្តល់ព័ត៌មាន និង/ឬឯកសារ តាមរយៈប្រព័ន្ធហើយ, ពេលវេលាត្រួតពិនិត្យ​នឹង​​ត្រូវរាប់សារឡើងវិញ (ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ៣ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ, អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ៤ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ, ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះ​​បណ្ដាល​​​​វិជ្ជាជីវៈ ១​ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ)។

ពាក្យស្នើសុំដែលត្រូវបានបដិសេធហើយ មិនអាចកែតម្រូវហើយដាក់​ស្នើម្ដង​ទៀតបាន​ឡើយ គឺពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីនោះត្រូវបានបិទជាស្ថាពរ។ ប្រសិនបើអ្នកចុះបញ្ជីចង់ចុះ​បញ្ជី​​ឡើងវិញ, ព័ត៌មាននិងឯកសារតម្រូវដែល​ទាមទារ​​នៅក្នុងពាក្យស្នើសុំ និងការបង់​ប្រាក់​លើកទី ២ សម្រាប់ការចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម ត្រូវតែបំពេញ និងធ្វើឡើងវិញ​ទាំងអស់។ ក្នុងករណីដែលត្រូវការការបកស្រាយលើការបដិសេធ សូមទាក់ទងផ្ទាល់​ទៅ​​​កាន់​ក្រសួង-ស្ថាប័នដែលធ្វើការបដិសេធ តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ ០៨១ ៨៨៨ ២៩៦ (ចុចលេខ ២ សម្រាប់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម, លេខ ៣ សម្រាប់​​អគ្គនាយក-​​ដ្ឋា​ន​​​​​​ពន្ធដារ និងលេខ ៤ សម្រាប់ក្រសួងការងារនិង​​បណ្ដុះបណ្ដាល​​​​វិជ្ជាជីវៈ​)។

តម្លៃសេវាមានភាពខុសគ្នាទៅតាមទម្រង់នៃអាជីវកម្មរបស់អ្នក ប្រភេទនៃសេវា និងថាតើក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកជាប់ពន្ធតូច មធ្យម ឬធំ។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសៀវភៅមគ្គុទេសក៍

យើង​ខ្ញុំ​ទទួល​តែ​មធ្យោបាយ​ទូទាត់​ប្រាក់​អនឡាញ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។ បច្ចុប្បន្ន​ យើង​ខ្ញុំ​ទទួល​មធ្យោបាយ​ទូទាត់​សង​ប្រាក់​តាម​អនឡាញ​របស់​អតិថិជន​ធនាគារ​ ABA​ និង​តាម​កាត​ឥណទាន​និង​កាត​ឥណពន្ធ​ដូចជា​ Visa, Mastercard, UnionPay ជាដើម។ ពួក​យើង​កំពុង​ធ្វើការ​ទៅ​លើ​មធ្យោបាយ​ទូទាត់​សង​ប្រាក់​តាម​ធនាគារ​ផ្សេងៗ​ទៀត។

អត់ទេ លុះត្រាតែភាពបរាជ័យក្នុងការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មនោះត្រូវបានបង្កឡើងដោយកំហុសរបស់ប្រព័ន្ធ។

សូមធ្វើការទាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ ០៨១ ៨៨៨ ២៩៦ (ចុចលេខ ១) ឬរាយការណ៍បញ្ហាខាងលើទៅកាន់ទំព័រហ្វេសប៊ុកយើងខ្ញុំ។ សូមមេត្តាកុំបារម្ភលើការ​កាត់​ទឹកប្រាក់នៅក្នុងគណនីធនាគាររបស់អ្នក។

អ្នកនឹងទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណ និងវិញ្ញាបនបត្រក្នុងទម្រង់ឌីជីថល ក្នុងរយៈពេល​ ៨ (ប្រាំបី) ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ ក្រោយពីអ្នកបានដាក់ស្នើចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម លុះណាតែ​​អ្នកចុះបញ្ជីផ្ដល់នូវព័ត៌មាន និងឯកសារទាំងអស់ពិតប្រាកដ ត្រឹមត្រូវ និងគ្រប់គ្រាន់ ហើយម្ចាស់ភាគហ៊ុន និងអភិបាលមិនមានជាប់ទោសទណ្ឌ និង/ឬបំណុលពន្ធ។

គួរ​បញ្ជាក់​ផង​ដែរ​ថា​ ការ​ចុះ​បញ្ជី​អាជីវកម្ម​តាម​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​នេះ​មាន​វិសាលភាព​ត្រឹម​តែ​ការ​ចុះ​បញ្ជី​អាជីវកម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​ និង​មិន​មាន​វិសាលភាព​ទៅ​លើ​ការ​ផ្ដល់​អាជ្ញាបណ្ណជំនាញ​ឡើយ។ អាជ្ញាបណ្ណ/វិញ្ញាបនបត្រ​ឌីជីថល​ដែល​ចេញ​ដោយ​ក្រសួង-ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ​នានា​តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​របស់​យើង​មាន​សុពលភាព​ហើយ​ ហើយ​អ្នក​អាច​បន្ត​ការ​សុំ​អាជ្ញាបណ្ណ​ផ្សេងៗ​ជាមួយ​ក្រសួង-ស្ថាប័ន​ជំនាញ​​ផ្សេងៗ​ទៀត​ស្រប​ទៅ​តាម​ភាព​តម្រូវ​នៃ​អាជីវកម្ម​របស់​អ្នក។ ឧទាហរណ៍​ ប្រសិន​បើ​សកម្មភាព​អាជីវកម្ម​របស់​អ្នក​ទាក់ទង​នឹង​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ អ្នក​នឹង​ត្រូវ​សុំ​អាជ្ញាបណ្ណ​ពី​ក្រសួង​ទេសចរណ៍។ បច្ចុប្បន្ន​ នីតិវិធី​នេះ​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ក្រសួង-ស្ថាប័ន​សាមី​នៅ​ឡើយ​ទេ។ 

អត់ទេ។ អាជ្ញាបណ្ណ/វិញ្ញាបនបត្រឌីជីថលដែលចេញដោយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានរបស់យើងមានសុពលភាពផ្លូវច្បាប់ហើយ។ ប៉ុន្តែ​ប្រសិនបើ​អ្នក​ត្រូវការ​អាជ្ញាបណ្ណ/វិញ្ញាបនបត្រ​បោះពុម្ព​សម្រាប់​គោលបំណង​ផ្សេងៗ​ លោកអ្នក​អាច​ទាក់ទង​ទៅ​ក្រសួង-ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធដើម្បី​ធ្វើការ​ស្នើសុំ។

អ្នក​អាច​បោះពុម្ព​អាជ្ញាបណ្ណ/វិញ្ញាបនបត្រ​បាន​សម្រាប់​ការ​ប្រើប្រាស់​ផ្សេងៗ​ ពីព្រោះ​រាល់​អាជ្ញាបណ្ណ/វិញ្ញាបនបត្រ​ទាំងអស់​មាន​ទម្រង់​ជា​ឌីជីថល។​ ប្រសិន​បើ​អ្នក​បាត់​អាជ្ញាបណ្ណ/វិញ្ញាបនបត្រ​ឌីជីថល​ អ្នក​អាច​ធើ្វការ​ស្នើសុំ​តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​របស់​យើង​បាន។

​អ្នក​អាចបោះពុម្ព​អាជ្ញាបណ្ណ/វិញ្ញាបនបត្រឌីជីថលដាក់​តាំង​បង្ហាញ​អតិថិជន​ និង​ដៃគូ​ធុរកិច្ចរបស់​អ្នក​បាន។ 

សេវាកម្មស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណជំនាញ ដំណាក់កាលទី ២
 • ព័ត៌មានទូទៅ
 • ដំណើរការចុះបញ្ជី
 • តម្លៃសេវា និងការទូទាត់សងប្រាក់
 • អាជ្ញាបណ្ណ និងវិញ្ញាបនបត្រ

ការចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម​តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ដំណាក់កាលទី ២ ជាដំណាក់កាលទី ២ នៃការធ្វើបរិវត្តកម្មឌីជីថល នៃការកែទម្រង់នីតិវិធីចុះបញ្ជីអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។  ការចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម​តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ដំណាក់កាលទី ១ គ្របដណ្ដប់លើការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម​ ការចុះបញ្ជីពន្ធដារ និងការធ្វើសេចក្ដីប្រកាសជូនដំណឹងបើកសហគ្រាស​។ ដំណាក់កាលទី ២ នេះ គឺផ្តោតសំខាន់ទៅលើការស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណជំនាញ សម្រាប់អាជីវកម្ម។

អាជ្ញាបណ្ណជំនាញ សំដៅលើអាជ្ញាបណ្ណ វិញ្ញាបនបត្រ លិខិតអនុញ្ញាត ឬប្រកាស ដែលត្រូវស្នើសុំ ផ្អែកលើសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់អាជីវកម្មនីមួយៗ ក្រោយពេលការចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម ជាមួយក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ​ ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្ដុះបណ្ដាល​វិជ្ជាជីវៈ រួចរាល់។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនជាលោកអ្នកបើកសណ្ឋាគារ និងមានផ្តល់សេវាកម្មភោជនីយដ្ឋានក្នុងសណ្ឋាគារនោះ លោកអ្នកនឹងតម្រូវឱ្យស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណជំនាញសម្រាប់សណ្ឋាគារ និងអាជ្ញាបណ្ណជំនាញសម្រាប់ភោជនីយដ្ឋាន ពីក្រសួងទេសចរណ៍។

ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម​តាមថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ដំណាក់កាលទី ២ នេះ មានការចូលរួមសហការពីក្រសួង-ស្ថាប័នដូចជា ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ក្រសួងទេសចរណ៍ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍  និងនិយ័តករអាជីវកម្មអចលនវត្ថុ​និងបញ្ចាំនៃអាជ្ញាធរសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ។

នៅក្នុងដំណាក់កាលទី ២ នេះ លោកអ្នកអាចធ្វើការស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណជំនាញចំនួន ៨ តាមរយៈគេហទំព័រ registrationservices.gov.kh ដែលមានដូចជា៖

 • ក្រសួងទេសចរណ៍៖ (១)អាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍សម្រាប់ការីទេសចរណ៍ និងភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ (២) អាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍សម្រាប់សណ្ឋាគារ-សេវាកម្មស្នាក់នៅ (៣) អាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍សម្រាប់ភោជនីយដ្ឋាន អាហារដ្ឋានទេសចរណ៍,
 • ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ៖ (៤) អាជ្ញាបណ្ណ/វិញ្ញាបនបត្រ/លិខិតអនុញ្ញាតបំពេញប្រតិបត្តិការលើសេវាបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន (៥) អាជ្ញាបណ្ណ/វិញ្ញាបនបត្រ/លិខិតអនុញ្ញាតបំពេញប្រតិបត្តិការលើសេវាប្រៃសណីយ៍
 • ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍៖ (៦) ប្រកាសស្ដីពីការបង្កើតសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម
 • អាជ្ញាធរសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ៖ (៧) អាជ្ញាបណ្ណអាជីវកម្មទទួលបញ្ចាំ និង (៨) អាជ្ញាបណ្ណទទួលប្រាតិភោគដោយអនុប្បទាន។

នៅពេលដែលលោកអ្នកបានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ចុះបញ្ជីពន្ធដារ​ និងធ្វើសេចក្ដីប្រកាសជូនដំណឹងបើកសហគ្រាស បានជោគជ័យ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអ៊ីម៉ែល បញ្ជាក់ពីអាជ្ញាបណ្ណជំនាញ ដែលអាជីវកម្មលោកអ្នកត្រូវស្នើសុំបន្ទាប់។ លោកអ្នកក៏អាចស្វែងរកជំនួយ និងការប្រឹក្សាពីក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ តាមរយៈទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ ០៨១ ៨៨៨ ២៩៦ រួចចុចលេខតាមការណែនាំដើម្បីតភ្ជាប់ទៅក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ។

ការស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណជំនាញនីមួយៗ មានតម្រូវការឯកសារផ្សេងៗពីគ្នា ដូចនេះសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសៀវភៅមគ្គុទេ្ទសក៍របស់ក្រសួង-ស្ថាប័នដែលលោកអ្នកមានបំណងស្នើសុំ។

                  –  ក្រសួងទេសចរណ៍

                  –  ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ 

                  –  ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍

                  –  អាជ្ញាធរសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ

សម្រាប់ព័ត៌មានទូទៅ និងបញ្ហាបច្ចេកទេស, លោកអ្នកអាចទាក់ទងមកក្រុមការងារគាំទ្រកណ្តាល តាមរយៈទំព័រហ្វេសប៊ុក, ការជជែកផ្ទាល់ (Live Chat), អ៊ីម៉ែល និងទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ ០៨១ ៨៨៨ ២៩៦។ សម្រាប់ក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ, លោកអ្នកអាចទាក់ទង តាមរយៈទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ ០៨១ ៨៨៨ ២៩៦ រួចចុចលេខតាមការណែនាំដើម្បីតភ្ជាប់ទៅក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ។

អាជីវកម្មដែលរាប់ចាត់ចូលជាអ្នកជាប់ពន្ធធំ, អ្នកជាប់ពន្ធមធ្យម និងអ្នកជាប់ពន្ធតូច អាចស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណជំនាញតាមថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដំណាក់កាលទី ២ នេះបាន បើទោះបីជាអាជីវកម្មលោកអ្នកមិនបានចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមរយៈ Single Portal ឬប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដំណាក់កាលទី ១ ក៏ដោយ។ ប្រសិនបើអាជីវកម្មលោកអ្នកបានចុះបញ្ជីតាមរយៈ Single Portal នោះលោកអ្នកនឹងមិនចាំបាច់បំពេញព័ត៌មានមួយចំនួនធំម្តងទៀតនោះឡើយ ដោយព័ត៌មានទាំងនោះនឹងត្រូវបានទាញចេញពី Single Portal ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

ដំណើរការស្នើសុំមានភាពខុសគ្នាបន្តិចបន្តួច​​​​​​​​​​ ​ដោយ​​​​​ផ្អែកលើអាជ្ញាបណ្ណជំនាញដែលលោកអ្នកចង់ស្នើសុំ។​​​​ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសៀវភៅមគ្គុទេ្ទសក៍របស់ក្រសួង-ស្ថាប័នដែលលោកអ្នកមានបំណងស្នើសុំ។

–  ក្រសួងទេសចរណ៍

                  –  ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ 

                  –  ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍

                  –  អាជ្ញាធរសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ

ការបញ្ជូនត្រឡប់នឹងកើតឡើង ក្នុងករណីមានការផ្ដល់ព័ត៌មាន និង/ឬ ឯកសារមិនត្រឹមត្រូវ និង/ឬ មិនគ្រប់គ្រាន់ នៅក្នុងពាក្យស្នើសុំ។ ដូច្នេះ, ការបញ្ជូនត្រលប់នឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយមន្រ្តីត្រួតពិនិត្យ ដើម្បីស្នើសុំឱ្យអ្នក​ចុះបញ្ជី​ធ្វើការ​កែតម្រូវ និង/ឬបំពេញព័ត៌មាន និង/ឬ ឯកសារបន្ថែម។ រាល់ពាក្យស្នើសុំដែលត្រូវបានបញ្ជូនត្រលប់ មិនតម្រូវឱ្យអ្នកចុះ​​បញ្ជី​​បង់​​ប្រាក់ជាលើកទី ២ នោះទេ។ នៅពេលដែលពាក្យស្នើសុំនោះត្រូវបានដាក់ស្នើ​ម្ដង​ទៀត ក្រោយពីអ្នក​​ចុះ​បញ្ជី​បានផ្តល់ព័ត៌មាន និង/ឬឯកសារ តាមរយៈប្រព័ន្ធហើយ, ពេលវេលាត្រួតពិនិត្យ​នឹង​​ត្រូវរាប់សារឡើងវិញ។

ពាក្យស្នើសុំដែលត្រូវបានបដិសេធហើយ មិនអាចកែតម្រូវហើយដាក់ស្នើម្ដងទៀតបានឡើយ គឺពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីនោះត្រូវបានបិទជាស្ថាពរ។ ប្រសិនបើអ្នកចុះបញ្ជីចង់ចុះបញ្ជីឡើងវិញ, ព័ត៌មាននិងឯកសារតម្រូវដែលទាមទារនៅក្នុងពាក្យស្នើសុំ និងការបង់ប្រាក់លើកទី ២ សម្រាប់ការចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម ត្រូវតែបំពេញ និងធ្វើឡើងវិញទាំងអស់។ ក្នុងករណីដែលត្រូវការការបកស្រាយលើការបដិសេធ សូមទាក់ទងផ្ទាល់ទៅកាន់ក្រសួង-ស្ថាប័នដែលធ្វើការបដិសេធ តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ ០៨១ ៨៨៨ ២៩៦។

តម្លៃសេវានៃការស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណជំនាញ មានភាពខុសគ្នា​​​​​​​​​​ទៅតាមអាជ្ញាបណ្ណជំនាញនីមួយៗដែលលោកអ្នកចង់ស្នើសុំ។​​​​ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត​ សូមអានសៀវភៅមគ្គុទេ្ទសក៍របស់ក្រសួង-ស្ថាប័នដែលលោកអ្នកមានបំណងស្នើសុំ ។

–  ក្រសួងទេសចរណ៍

                  –  ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ 

                  –  ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍

                  –  អាជ្ញាធរសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ

យើងខ្ញុំទទួលតែមធ្យោបាយបង់ប្រាក់តាមអនឡាញប៉ុណ្ណោះ​ ដែលបច្ចុប្បន្ន​មាន ABA Pay ​ និង​កាត​ឥណទាន​និង​កាត​ឥណពន្ធ។​​ សម្រាប់ការទូទាត់សងប្រាក់តាមរយៈកាត​ឥណទាន​ ឬ​ឥណពន្ធរបស់ធនាគារផ្សេង ពីធនាគារ ABA លោកអ្នកនឹងត្រូវបង់សេវាបន្ថែមចំនួន ​២,៣%​ ទៅលើតម្លៃសរុប។

លុយនឹងត្រូវបង្វិលត្រលប់មកវិញ តែក្នុងករណីភាពបរាជ័យក្នុងការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មនោះត្រូវបានបង្កឡើងដោយកំហុសរបស់ប្រព័ន្ធ។

លោកអ្នកនឹងអាចទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណជំនាញ ក្នុងទម្រង់ឌីជីថល ​​ក្នុងរយៈពេល​​ ៧​ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការពី​ក្រសួងទេសចរណ៍ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍  និងអាជ្ញាធរសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ​​, និងក្នុង​រយៈពេល​​ ៣​ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ ពីក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍, ប្រសិនបើឯកសារ​និងព័ត៌មានដែលបានផ្តល់​​ មានភាពត្រឹមត្រូវ​​ ពេញលេញ និងពិតប្រាកដ។

អាជ្ញាបណ្ណរបស់លោកអ្នកនឹងស្ថិតក្នុងទម្រង់ឌីជីថល​ ដែលមានសុពលភាពផ្លូវច្បាប់​ដូចទៅនឹងទម្រង់រូបី​ដែរ។​ បន្ទាប់ពីលោកអ្នកទទួលបានការអនុម័តទៅលើសំណើ លោកអ្នកនឹងអាចចូលទៅទាញយកអាជ្ញាបណ្ណជំនាញ ពីក្នុងថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានបានដោយខ្លួនឯង។

រាល់អាជ្ញាបណ្ណជំនាញដែលចេញ ស្ថិតក្នុងទម្រង់ឌីជីថល ដែលអ្នកអាចទាញយក និងបោះពុម្ពនៅពេលណាក៏បាន។ 

  ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ